Fraktinformation

Vi tillämpar viktbaserad frakt på alla-beställningar som skickas, priser enligt nedan,


DHL/Postnord upp till 10kg, order över 750kr (avhämta på närmaste ombud) = fri frakt
DHL/Postnord upp till 20kg (avhämta på närmaste ombud) = 79 kr
DHL/Postnord upp till 30kg (hemleverans) = 299 kr
DHL/Postnord 30,1-90kg (hemleverans) = 699 kr
DHL/Postnord Pall Inrikes = 999 kr (MAX 1.8m i höjd)

Önskar kunden delleverans blir frakten 79 kronor per delleverans(exempel med 20kg leveranser).


Leveranser & Leveranstider

Lagervaror skickas normalt samma dag vid beställning innan kl 12:00, stationära handbyggda datorer har normaltvis 5 dagars leveranstid. Vid frågor maila oss på info@mrpc.se. Vi reserverar oss för förseningar för ej lagerförda varor, om kunden inte kan tänka sig att vänta på en längre leverans ligger ansvaret på köparen att tala om detta för oss. Normaltvis väntar vi på att alla komponenter i kundens beställning kommer in i lager innan leverans (samleverans), önskar kunden delleverans av order så medför detta ytterligare fraktkostnader för kund. (en fraktkostnad per leverans) Alla leveranser sker med transport (DHL och Postnord). Det är på köparens ansvar att se till så att adressen som uppgivits till oss vid beställningen är korrekt, och att köparen, följer upp leveransen och tar emot paketet på avhämtningsstället inom en viss bestämd tid. Paket ligger kvar vanligtvis i femton dagar (15) på ombudet.


Förändring av order

Kunden kan alltid ändra sin order utan extra debitering annan än prisskillnaden ända fram till att ordern har skickats. Med reservation för ej lagerförda varor som beställes för kunds räkning.


Ej utlöst försändelse

Vid ej utlöst försändelse debiteras frakt tur och retur (250kr inkl. moms), samt en hanteringsavgift á 100kr. Vid ej utlöst paket som består av PC debiteras kunden för ytterligare 10% av produktvärdet. Denna avgift avser täcka de kostnader vi haft i samband med ordern, såsom hantering, packning, återförsel av vara, värdeminskning samt ev. inkassokostnader.


Ångerrätt

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt Distansavtalslagen. Kund äger ej rätt att ångra köp på programvara om förseglingen brutits eller licensen registrerats av kund. Enligt nämnda lag gäller också att varan skall kunna återlämnas i väsentligen oförändrat skick, dvs OBRUTEN förpackning. Då vi säljer produkter som är känsliga för statisk elektricitet krävs därför att produkter bör hanteras i ESD-skyddad miljö om de överhuvudtaget behöver packas upp om kund önskar ångra köp. Vid samtidigt köp av tjänst börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet ingås, t ex montering av dator.


Felfria returer

Vid felfria returer av egenproducerade PC paket där kunden har öppnat/använt produkten förbehåller vi rätten till avdrag ända upp till 30% beroende på produktens/datorns skick.

Vid retur av dator där kunden har öppnat, använt eller installerat produkten tillkommer återställningsavgift á 595 kr inkl. moms.


Öppet köp

Öppet köp gäller ej på egenproducerade PC paket (monterade datorer). Om kunden av någon anledning vill returnera en monterad PC levererad från oss skall produkten returneras inom 14 dagar i obruten förpackning. Fraktkostnader betalas av kunden i det här fallet. Samma gäller övriga produkter om inte annat avtalas.


Garantier

Samtliga varor i vårt sortiment omfattas av minst (1) års garanti om inget annat anges, med undantag för förbrukningsartiklar, optiskt media (CD/DVD media), bläck patroner, fläktar mm. I de fall tillverkaren själv eller via serviceföretag tillämpar en längre garanti period än 2 år, hänvisar vi i första hand till dem för garantiärenden.

OBS! Garantin täcker inte följande:
1) Om produkten har modifierats eller reparerats av icke auktoriserad tekniker.
2) Produktens serienummer har förändrats eller förlorats.
3) Garantisigill har brutits eller ändrats.
4) Skada som orsakats genom yttre påverkan, elektriskt fel, olycka, naturkatastrof, hanteringsfel eller användning under onormala förhållanden.
5) Skada som orsakats genom felaktigt installerade tillbehör.
6) Skador som orsakar förlust av program och/eller data sparad på produkten eller externa lagringsmedia eller kostnad för återställning av detta.
7) Skador som orsakats av virus eller mjukvara från tredje part.
8) Konfiguration och support av mjukvara och hårdvara som inte medföljer produkten.
9) På grund av tekniska begränsningar kan vissa enheters kompatibilitet vara begränsad. Dessa begränsningar är normalt förekommande i hela IT-industrin.


Support

Teknisk support lämnas i 1 år från fakturadatum enligt nedanstående regler. Teknisk support lämnas på produkter var för sig. Köper kund ett antal produkter utan tillhörande montering/tjänst förs det support på produkterna var för sig, men det förs ej support på produkterna som en enhet även om produkterna är avsedda att användas tillsammans. Vi lämnar inte heller support på fel som kan bero på komponenter eller mjukvara ej sålda av oss. Köper dock kund en fullständig, färdigmonterad/installerad dator ses detta som en enhet och då tillhandahålles support på hela enheten.


Vid köp av monterad PC modell gäller oförändrat skick vid garantiärenden. Vid förändring av PC skick, uppgradering eller reparation på egen hand anses garantin vara förbrukad. Därav kontakta oss alltid i förväg så att detta sker i samråd med oss.


Transportskadat gods

Om varan/produkten skadas i transporten får kund naturligtvis en ny vara snarast möjligt. Vid transportskador skall du som kund vända dig till DHL/Postnord med en reklamation snarast möjligt (inom 4 dagar), oavsett typ av skada. Detta för att vi snarast möjligt skall kunna avhjälpa felet.


Før felanmälan hänvisar vi till DHL.se och postnord.se


Reklamationer

Maila oss på rma@mrpc.se för returärenden, garantiärenden och reklamationer.

Beskriv felet, så detaljerat som möjligt. Bifoga fakturanumret, namn, adress och telefon nummer där vi kan nå er. Vi kommer därefter att svara med ett returnummer. Vi ber er att returnera produkten med ESD-emballage (dvs antistatpåse eller produktens original kartong för att skydda mot statisk elektricitet), i annat fall förverkas garantin. Defekta produkter som returneras till oss bör behandlas som om de vore felfria. Vänligen se därför till att varan förpackas väl runt alla hörn med stöttåligt material så att varan ej skadas vid återsändandet. Vid minsta osäkerhet om hur varan bör förpackas vänligen kontakta oss!

Efter vi har mottagit returansökan skickar vi en fraktlapp med returnummer (betald frakt) så att ni kan skicka in produkten för undersökning på vår bekostnad. Vid mottagande och undersökning av produkten då fel ej kan påvisas, pga otillräcklig dokumentation av felet, om varan ej är defekt, om garantin är utgången eller förverkad, tex pga ovarsamt eller felaktigt handhavande, debiteras kunden 250:- inkl moms för hantering och nedlagt arbete + kostnader för leverans tur och retur. Försändelser/retur som skickas in ska levereras till returadressen nedan. Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.


Returer skickas till:

Mr.PC Computers
Box 280
686 26 Sunne


Dataförlust

Mr.PC kan ej hållas ansvariga för förlust av lagrad information eller programvara. Vi uppmanar alltid kunden att ta backup på all data innan inlämning av PC/komponent för reparation/undersökning om inget annat avtalas.